Project management

Voor verschillende opdrachtgevers hebben wij reeds ondersteuning verleend aan projecten. Projecten kunnen bestaan uit nieuwbouw, demontage, vervanging van hoofdcomponenten en ga zo maar door. Onze diensten kunnen vooraf, tijdens of na de werkzaamheden uitgevoerd worden. Zo hebben wij veel ervaring in advisering tijdens voorbereiding van projecten zoals beoordelen van kraanplannen, transport en hulpmiddelen. Tijdens projecten worden wij vaak ingezet voor het coördineren en aansturen van de verschillende onderaannemers. Deze werkzaamheden worden uiteraard vooraf uitvoering doorgesproken en achteraf uitgebreid gerapporteerd. Wij bieden onze diensten zowel op regiebasis aan dan wel tegen een vooraf afgesproken prijs. Indien gewenst kunnen wij u het gehele projectmanagement uit handen nemen. Zo selecteren en contracteren wij voor u de onderaannemers, dragen zorg voor een correcte uitvoering en houden u op de hoogte van de voortgang.

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op via projecten@TeSuCon.nl

Building fundation UK Lifting rotor Siemens 3.6MW 107mtr Lifting rotor Siemens 3.6MW 102 Ton Nacelle transport NM92/2750 85 Ton